Hjelme Private Diplomat

(Tallarnas Tall-Kotte x Hjelme Knowing Me) 

Výstavní ocenění - získané tituly

  • Mezinárodní šampion krásy (C.I.B.)
  • Český šampion
  • Český junior šampion
  • Klubový vítěz '98
  • BOB

Složené zkoušky z výkonu

  • BH II.cena (217 bodů)
  • ZN obstál (84 odů)
  • NL III.cena 

12.8.1996 - 13.11.2012

Jeden z nejvýznamnějších importů do ČR co se týče počtu potomků i počtu potomků dále působících v chovu. V letech xx-xx po něm bylo zapsáno bezmála 50 vrhů.